Τετάρτη
9:00 am
60' BARS
ΔΥΣΚΟΛΙΑ: **
9:00 am
10:00 am
5:00 pm
FITBALL PILATES
ΔΥΣΚΟΛΙΑ:**
5:00 pm
6:00 pm
6:00 pm
FIGHT AEROBIC
ΔΥΣΚΟΛΙΑ: **
6:00 pm
7:00 pm
7:00 pm
YOGA
ΔΥΣΚΟΛΙΑ: **
7:00 pm
8:00 pm
8:00 pm
CORE TRAINING
ΔΥΣΚΟΛΙΑ: *
8:00 pm
8:30 pm

60' BARS
ΔΥΣΚΟΛΙΑ: ***
8:30 pm
9:30 pm

JUMP - ROPE
ΔΥΣΚΟΛΙΑ: **
9:30 pm
10:00 pm
9:00 pm
Τετάρτη
7:00 pm
YOGA
ΔΥΣΚΟΛΙΑ: **
7:00 pm
8:00 pm
Τετάρτη
9:00 pm
JUMP - ROPE
ΔΥΣΚΟΛΙΑ: **
9:30 pm
10:00 pm
Τετάρτη
Τετάρτη
Τετάρτη
Τετάρτη
8:00 pm
CORE TRAINING
ΔΥΣΚΟΛΙΑ: *
8:00 pm
8:30 pm
Τετάρτη
9:00 am
60' BARS
ΔΥΣΚΟΛΙΑ: **
9:00 am
10:00 am
8:00 pm
60' BARS
ΔΥΣΚΟΛΙΑ: ***
8:30 pm
9:30 pm
9:00 pm
Τετάρτη
6:00 pm
FIGHT AEROBIC
ΔΥΣΚΟΛΙΑ: **
6:00 pm
7:00 pm
Τετάρτη
5:00 pm
FITBALL PILATES
ΔΥΣΚΟΛΙΑ:**
5:00 pm
6:00 pm
Τετάρτη
Τετάρτη
Τετάρτη
Τετάρτη
Τετάρτη
Τετάρτη