Πέμπτη
9:00 am
YOGA
ΔΥΣΚΟΛΙΑ: **
9:00 am
10:00 am
5:00 pm
YOGA
ΔΥΣΚΟΛΙΑ: **
5:00 pm
6:00 pm
6:00 pm
60' BARS
ΔΥΣΚΟΛΙΑ: ***
6:00 pm
7:00 pm
7:00 pm
PILATES
ΔΥΣΚΟΛΙΑ: **
7:00 pm
8:00 pm
8:00 pm
FUNCTIONAL
ΔΥΣΚΟΛΙΑ: **
8:00 pm
9:00 pm
Πέμπτη
9:00 am
YOGA
ΔΥΣΚΟΛΙΑ: **
9:00 am
10:00 am
5:00 pm
YOGA
ΔΥΣΚΟΛΙΑ: **
5:00 pm
6:00 pm
Πέμπτη
Πέμπτη
7:00 pm
PILATES
ΔΥΣΚΟΛΙΑ: **
7:00 pm
8:00 pm
Πέμπτη
Πέμπτη
Πέμπτη
Πέμπτη
6:00 pm
60' BARS
ΔΥΣΚΟΛΙΑ: ***
6:00 pm
7:00 pm
Πέμπτη
Πέμπτη
Πέμπτη
Πέμπτη
Πέμπτη
Πέμπτη
Πέμπτη
Πέμπτη
8:00 pm
FUNCTIONAL
ΔΥΣΚΟΛΙΑ: **
8:00 pm
9:00 pm