Δευτέρα
5:00 pm
PILATES
ΔΥΣΚΟΛΙΑ: **
5:00 pm
6:00 pm
6:00 pm
FITNESS ROOM
ΔΥΣΚΟΛΙΑ: *
6:00 pm
7:00 pm
7:00 pm
YOGA
ΔΥΣΚΟΛΙΑ: **
7:00 pm
8:00 pm
8:00 pm
CORE TRAINING
ΔΥΣΚΟΛΙΑ: *
8:00 pm
8:30 pm

60' BARS
ΔΥΣΚΟΛΙΑ: ***
8:30 pm
9:30 pm

JUMP - ROPE
ΔΥΚΣΟΛΙΑ: **
9:30 pm
10:00 pm
9:00 pm
Δευτέρα
7:00 pm
YOGA
ΔΥΣΚΟΛΙΑ: **
7:00 pm
8:00 pm
Δευτέρα
9:00 pm
JUMP - ROPE
ΔΥΚΣΟΛΙΑ: **
9:30 pm
10:00 pm
Δευτέρα
5:00 pm
PILATES
ΔΥΣΚΟΛΙΑ: **
5:00 pm
6:00 pm
Δευτέρα
Δευτέρα
Δευτέρα
8:00 pm
CORE TRAINING
ΔΥΣΚΟΛΙΑ: *
8:00 pm
8:30 pm
Δευτέρα
8:00 pm
60' BARS
ΔΥΣΚΟΛΙΑ: ***
8:30 pm
9:30 pm
9:00 pm
Δευτέρα
Δευτέρα
Δευτέρα
Δευτέρα
Δευτέρα
Δευτέρα
6:00 pm
FITNESS ROOM
ΔΥΣΚΟΛΙΑ: *
6:00 pm
7:00 pm
Δευτέρα
Δευτέρα